دانشكده بازاریابی ورزشی شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده بازاريابي ورزشي

دانشكده بازاریابی ورزشی

دانشكده بازاریابی ورزشی

فنون و اصول علمی و كاربردی در بازاریابی ورزشی به بیان ساده

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
دانشكده بازاریابی ورزشی