پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

دكتر الهام شیرزاد؛ مسئول بخش بیومكانیك مهندسی ورزشی اكادمی ملی المپیك:

دكتر الهام شیرزاد مسئول بخش بیومكانیك مهندسی ورزشی اكادمی ملی المپیك و عضو هیات علمی دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و نایب رییس امور بانوان فدراسیون اسكواش
توضیحاتی در مورد فاكتورهای آمادگی جسمانی و بیو مكانیك.

"بیو مكانیك" علم جدیدی نیست. این علم سالهای سال است كه در كشورهای دیگر بكار گرفته شده و كمكهای شایانی را به ورزشكاران و مربیان ورزشی می دهد. كشورهایی مثل نیوزلند، كانادا، استرالیا و آمریكا به خوبی از این علم بهره می گیرند. امروزه اگر ورزشكاران به دنبال تبدیل مدال نقره خود به طلا هستند، این امر فقط از طریق كار و تلاش بیشتر حاصل نمی شود. قطعا استفاده از تكنولوژی روز و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی كه بواسطه این تجهیزات بدست می آید، می تواند ورزشكار را بطورصحیح ترو اصولی تری به موفقیت سوق دهد.
شما می توانید این مصاحبه را در همین صفحه بشنوید.

1396/08/20
|
09:31
دسترسی سریع
پزشكی ورزشی