رضا محمودی

حوزه تخصصی: ورزش

رضا محمودی

متولد 1353
لیسانس تربیت بدنی و فوق لیسانس مدیریت رسانه های ورزشی
مدت 24 سال است که در رادیو مشغول به کار هستم
با آغاز شبکه رادیویی ورزش در هشتم تیر 1378 فعالیت خودم را در این شبکه شروع کردم و حدود 20 سال است که افتخار خدمت در رادیو ورزش را دارم
15سال به عنوان کارشناس روابط عمومی و 5سالی است که به عنوان تهیه کننده در این شبکه فعالیت دارم.

دسترسی سریع