تازه های ورزشی هر روز از ساعت -- به مدت 5دقیقه

انجام حرکات کششی در برنامه گلخونه

اسماعیل خرسندل کارشناس حرکات کششی
در ایام قرنطینه و ماه مبارک

انجام حرکات کششی در برنامه گلخونه
اسماعیل خرسندل کارشناس حرکات کششی
اگر در منزل هستیم از حرکاتی که انرژی زیادی از ما می گیرندخودداری کنیم پیشنهاد حرکات کششی قبل از صرف افطار .... ادامه در فایل صوتی

1399/02/07
|
12:04
دسترسی سریع
تازه های ورزشی