از ساعت به مدت

گزارش برنامه درشهر از مراسم افتتاح رادیو جام جهانی

برنامه در شهر شبكه پنج سیما گزارشی از مراسم افتتاح «رادیو جام جهانی» پخش كرد.

1401/09/05
|
15:07
دسترسی سریع
1 مناسبت